MOŽNÁ NEMŮŽEME URČOVAT SMĚR VĚTRU,
ALE MŮŽEME NASTAVOVAT PLACHTY

Blog

MILÁČKOVÉ A STARÉ KŘIVDY III.
31.05.2019, 19:42hod.
Minulý díl jsme skončili popsáním charakteru daru. Dnes se zastavíme u dalších rysů, a to formy a účelu daru. Obě mají zásadní vliv na dobu před smrtí zůstavitele, za níž lze započtení darů do dědictví provést.
Více informací...
MILÁČKOVÉ A STARÉ KŘIVDY II.
06.05.2019, 08:56hod.
V prvém díle našeho seriálu o „vyrovnávání dědictví“ jsme uvedli šest základních skutečností, které zásadně ovlivňují započtení darů, které učinil zůstavitel za života vůči preferovanému dědici. V dnešním díle se podívejme na prvé tři.
Více informací...
MILÁČKOVÉ A STARÉ KŘIVDY I.
06.05.2019, 08:48hod.
Už to tak holt často je, že… pocit nespravedlnosti dolehne na mnohé z nás. Velmi často se tak děje v okamžicích, kdy v rodině nastala zásadní změna – úmrtí. Jeho následkem totiž nastává dědění. Ano, ačkoliv si to většinou laici neuvědomují, dědictví se nabývá již okamžikem úmrtí zůstavitele. Dědické řízení pak již jen stanoví, kdo je dědicem a jaké jsou dědické podíly. A právě v dědickém řízení mnohdy vyplouvají na povrch křivdy. Jsou obvykle spojené s výší toho, kdo co zdědí v kontextu k předchozímu životu. Co tím míníme?
Více informací...
MANŽEL JE POMINUTELNÝ DĚDIC...
15.03.2019, 09:20hod.
Už je to tak. Ačkoliv manželé jsou si vzájemně jedněmi z nejbližších lidí, právo manžela(ku) na rozdíl od potomků neřadí mezi tzv. nepominutelné dědice. Ve svém důsledku to znamená, že zůstavitel může pro případ své smrti učinit takové pořízení o celém svém majetku, že pozůstalý životní partner nebude vůbec dědicem, prostě tím, že mu nic neodkáže..
Více informací...
CO VÁM MÁ A NEMÁ ŘÍCI ADVOKÁT?
04.02.2019, 15:44hod.
Advokacie je velmi specifické povolání, a to ať se to vezme z kterékoliv strany. Je to povolání veskrze zatěžující negativní energií. Lidé chodí k advokátovi s problémy nikoliv radostmi. Je to povolání do jisté míry intimizující, klient řeší problémy, které jsou velmi často vnitřního rodinného rázu, ale i v podnikání mnohdy musí nahlížet firmám „pod sukně“, aby bylo možné účinně pomoci atd.
Více informací...
SMŮLA OTCŮ, aneb pozor ať nejste toliko za plemenného býka
04.02.2019, 16:08hod.
Je to holt už taková současná situace, že řada dětí se rodí nesezdaným lidem. Tím pádem se jako otec dítěte zapisuje muž, který své rodičovství tvrdí a žena s tímto tvrzením souhlasí, jsou tedy schopni učinit souhlasné prohlášení o otcovství.
Více informací...
VILA ADVOKAT
V Holešovičkách 1579/24
180 00 Praha 8
info@advokat24.cz
+420 241 470 588
+420 725 833 030
VILA ADVOKAT, JUDr. Pavel Novák
Kontaktní adresa: V Holešovičkách 1579/24,180 00 Praha 8
Sídlo: Bohuslava Martinů 1051/2, 140 00 Praha 4, IČ: 10172548, ČAK: 07658
Všechna práva vyhrazena ©2019 JUDr. Pavel Novák  |  Ochrana osobních údajů
tvorba stránek: InGenius Webdesign | Animovaná verze webu