„ŠTANDO PÉDE DOMŮ“
„ŠTANDO PÉDE DOMŮ“
21.07.2019 10:03
Je léto a dovolené jsou v plném proudu, Evropou táhnou plechové kolony na jih, nebe nad Karibikem či Indickým oceánem zažívá sakra hustý provoz. Prostě období, na které se většina z nás těší celý rok.

Takže vše sbalit, mít zabukováno a hurá vstříc letním radovánkám. Dorazíte na místo, trochu se rozhlédnete a….bum….zaměstnavatel vás ODVOLÁVÁ Z DOVOLENÉ! Asi nikdo nechce tuto situaci zažít, a tak logicky první otázka, kterou si člověk v takové chvíli položí: „Může?“
Ano, MŮŽE, a to dle § 217, odst. 3 zákoníku práce. A co víc, zákoník práce nijak nevymezuje přesné odůvodnění, díky kterému je to možné. Je to tedy zcela na libovůli zaměstnavatele? Tak zlé to zase není. Zákoník práce sice přesnější úpravu neobsahuje, ale výkladová část zákona i platná judikatura stanoví, řadu důvodů, které by měly být naplněny (a to spíše kumulativně), jsou jimi:
• důvody vážné a náhlé (ohrožení životů, zdraví, či samotných základů fungování zaměstnavatele)
• důvody jednoznačné, věrohodné a plně doložitelné orgánům (zejména inspektoráty práce)
• důvody o kterých, zaměstnavatel před započetím dovolené zaměstnance nevěděl (a ani je nemohl předpokládat)
• důvody, které nelze vyřešit jinak než za přítomnosti zaměstnance

Odvolání z dovolené lze učinit všemi dostupnými prostředky. Stejně tak není rozhodující, jakou práci pracovník zastává, může to být zrovna tak zdravotník např. z důvodu vypuknutí epidemie, jako prodavačka, pokud v obchodě spoluzaměstnanci onemocněli.
Pokud se odvolání realizuje, musí zaměstnavatel dle § 217, odst. 4 ZP uhradit všechny náklady, které v důsledku odvolání zaměstnance z dovolené zaměstnanci vzniknou. Např. náklady na cestu zpět, storno poplatky apod. O úhradu těchto výdajů však musí zaměstnanec zaměstnavatele požádat (tedy aktivita je na jeho straně) a řádně je doklady doložit.

Zbývají však ještě dvě otázky:
1) Co když se nepodaří odvolání z dovolené realizovat (např. není jak se vrátit, není odvolání doručeno apod.)? V takovém případě nemůže zaměstnavatel zaměstnance nijak trestat.
2) Co když zaměstnanec na prokazatelně doručené odvolání z dovolené nereaguje a nevrátí se? V takovém případě by se jednalo o porušení pracovní kázně, přičemž míra závažnosti by musela být stanovena v závislosti na celkové situaci a samozřejmě pak může být zaměstnanec odpovídajícím případem potrestán, snížením platu počínaje a ukončením pracovního poměru konče.

Tedy dobrá rada na závěr - dobře si rozmyslete sdělení, kam jedete, i to, zda na dovolené zvedat telefon či číst maily z práce. Ale to už je na každém z vás.

KRÁSNOU DOVOLENOU!
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ