Mgr. Marek Novák Adamčík

Mgr. Marek Novák Adamčík

Právnickou fakultu absolvoval Marek Novák Adamčík na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se zejména na právo rodinné, obchodní a závazkové. Zkušenosti má i v oblasti práva trestního a insolvenčního. V oblasti soudních sporů zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů v oblasti uvedených právních odvětví.
 
V advokátní kanceláři pracoval již v průběhu svého právnického studia jako právní asistent, nyní zde působí na pozici advokátního koncipienta, kde využívá i svou znalost anglického jazyka.
Zpět