Mgr. Marek Adamčík

Mgr. Marek Adamčík

Právnickou fakultu absolvoval Marek Adamčík na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se zejména na právo rodinné, obchodní a závazkové. Zkušenosti má i v oblasti práva trestního a insolvenčního. V oblasti soudních sporů zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů v oblasti uvedených právních odvětví.
 
V advokátní kanceláři pracoval již v průběhu svého právnického studia jako právní asistent, poté zde působil na pozici advokátního koncipienta, kde využíval i svou znalost anglického jazyka, a po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2019 rozšířil tým našich advokátů.
Zpět