Mgr. Jan Fulín

Mgr. Jan Fulín

Jan Fulín je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, která je jeho alma mater. Studoval taktéž jeden rok v rámci programu Erasmus na právnické fakultě Univerzity Fridricha Viléma v Bonnu, Spolková republika Německo. Ve své právní praxi nabízí klientům generální praxi se zaměřením zejména na oblast práva občanského a práva trestního, jakož i na problematiku mezinárodní práva soukromého se zaměřením na německy mluvící země.
 
Jan Fulín působí v advokátní kanceláři od roku 2011, od roku 2014 jako advokát.
 
Během své advokátní praxe nabyl Jan Fulín zkušenosti a specializaci s vymáháním pohledávek v oblasti práva českého, slovenského, německého, rakouského a švýcarského, když v této oblasti úzce spolupracuje s partnery advokáty z renomovaných zahraničních německých, rakouských a švýcarských advokátních kanceláří. Jan Fulín hovoří plynně německým a anglickým jazykem.
Zpět