VÝŽIVNÉ VERSUS ODBYTNÉ
VÝŽIVNÉ VERSUS ODBYTNÉ
04.02.2019 16:10
Všichni, kteří kdy přišli do styku s otázkou placení výživného na dítě, vědí, že platba výživného se stanovuje formou pravidelně se opakujícího měsíčního hrazení stanovené částky. Je tomu tak proto, že základní funkcí výživného je pravidelné a plynulé zajišťování potřeb dítěte. Lze však z tohoto pravidla učinit výjimku? § 921 NOZ nám říká, že ano.
V praxi se někdy setkáváme s tím, že si klienti neuvědomují rozdíl mezi výživným na dítě a výživným na rozvedeného manžela/ku. Někdy proto navrhují, že zaplatí jednorázovou částku, obvykle vypočtenou násobkem stanovené částky a počtu měsíců resp. let, za něž se úhrada dopředu poskytuje. Například je desetiletému dítěti stanoveno výživné 2.000 Kč měsíčně. Rodiče se dohodnou, že bude vyplacena částka na 8 let dopředu do doby dosažení zletilosti dítěte. Otec tak projeví ochotu uhradit částku 192.000 Kč jednorázově (2.000 Kč x 96 měsíců). Zároveň se s matkou dohodne, že uhrazením této částky končí jeho vyživovací povinnost a nebudou na něm další částky v budoucnu požadovány.
 
To ale právě nelze. Vyplacením výživného dopředu vyživovací povinnost nezaniká. A dokonce ani nezaniká právo dítěte resp. jeho matky požadovat třeba za dva roky zvýšení výživného s ohledem na změnu potřeb vyživovaného dítěte např. z důvodu studia či zdraví a pak by byl otec stejně povinen zvýšení doplácet. Je tomu tak proto, že pokud by dohoda o ukončení vyživovací povinnosti v souvislosti s jednorázovým vyplacením výživného dopředu uzavřít šla, popřel by se samotný princip výživného a to, pokrývat plynule aktuální potřebu dítěte.
 
A proč jsme se v úvodu zmínili o výživném na rozvedeného manžela/ku. Protože tam právě na rozdíl od výživného na dítě uzavřít takovou dohodu lze tj. sjednat vyplacení jednorázového výživného, při jehož vyplacení další povinnost do budoucna zaniká. Takovou platbu nazývá zákon odbytné. Inu proto, že tím to máte odbyté.
 
SLEDUJTE NÁS, SLEDUJTE PRÁVNÍ POHOTOVOST a budete vždy v obraze.
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ