SMŮLA OTCŮ, aneb pozor ať nejste toliko za plemenného býka
SMŮLA OTCŮ, aneb pozor ať nejste toliko za plemenného býka
04.02.2019 16:08
Je to holt už taková současná situace, že řada dětí se rodí nesezdaným lidem. Tím pádem se jako otec dítěte zapisuje muž, který své rodičovství tvrdí a žena s tímto tvrzením souhlasí, jsou tedy schopni učinit souhlasné prohlášení o otcovství.
Co když však taková situace není a matka nechce souhlasné prohlášení učinit. Přibývá totiž případů, kdy si žena vyhlédne muže, s nímž si dítě pořídí, ale žít s ním nechce a ani nemá zájem o to, aby jí do budoucna přispíval otec na dítě. Činí tak zejména ženy, jejichž sexuální orientace je spíše lesbická či je zde jiný důvod (obvykle v oblasti psychiky).
 
V takovém případě je nezbytně nutné řešit určení otcovství za využití třetí domněnky otcovství, podle níž otcovství určí na základě provedeného dokazování soud. Řízení se zahajuje podáním návrhu na určení otcovství dle ustanovení § 783 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Toliko zákonná cesta. Ale jak do doby než bude rozhodnuto, zda daný muž je či není opravdu otcem, bude probíhat styk tohoto „otce“ s jeho dítětem? Je přeci dnes již nepopiratelným faktem, že citová vazba se mezi rodičem a dítětem tvoří doslova od prvého dne života. Jestliže se však řízení protáhne a díky obstrukcím a jiným důvodům může trvat i hodně dlouho, otec nebude mít de facto možnost styku s dítětem a budování citové vazby jistě velmi utrpí. Bohužel i judikatura zatím staví domnělého biologického otce do složitého právního postavení, neboť nemá v zásadě žádný nárok na styk s nezletilým dítětem do doby prokázání jeho biologického otcovství.
 
Je v takové chvíli řešením podání návrhu na předběžné opatření, kterým by se alespoň v nějakém rozsahu upravil styk „otce“ a dítěte.? Podat návrh sice lze, ale naděje na úspěch je takřka nulová. Je tomu tak proto, že pokud by se následně v paternitním sporu prokázalo, že žalobce biologickým otcem není, vznikla by absurdní situace, kdy by docházelo ke styku dítěte s „neotcem“. Toto riziko samozřejmě na sebe nějaký soudce jen těžko vezme.
 
Proto současná právní úprava a judikatura Ústavního soudu tak domnělým otcům nedává šanci na úspěch při podávání návrhu na předběžné opatření na styk s nezletilým dítětem, dokud není postaveno najisto, že je mezi nimi biologické pouto, což může mít v budoucnu negativní vliv na snahu již soudně určeného otce navázat dodatečně se svým nezletilým dítětem blízký vztah a vytvořit si s ním citové pouto.
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ