PÍSEMNÝ VERSUS ZVUKOVÝ ZÁZNAM
PÍSEMNÝ VERSUS ZVUKOVÝ ZÁZNAM
04.02.2019 16:05
Trvale řešeným právním tématem je otázka transparentnosti zasedání zastupitelstev v obcích tedy nakolik jsou občané oprávněni požadovat písemné či zvukové záznamy z jednání zastupitelstva a nakolik je zastupitelstvo povinno takový záznam poskytnout.
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že principiálně jsou zastupitelstva povinna záznamy o průběhu svých zasedání poskytnout na vyžádání občanům. Právo občanů plyne ze zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Jak je to ale s formou? Písemný záznam jsou zastupitelstva povinna pořizovat ze svých zasedání vždy. V této formě tedy občan informace obdržet musí. Pokud se zastupitelstvo rozhodne pořizovat ze svého zasedání zvukový záznam, je nepodstatné zda pouze za účelem ulehčení pořízení zápisu ze zasedání či jako druhou formu pro uchování, je povinno o pořízení zvukového záznamu předem informovat a pokud o to občan požádá i mu zvukový záznam poskytnout. Tento výklad se opírá a contrario o Nález ÚS - II. ÚS 2111/16-1 ze dne 7.11.2017, který konstatoval: „Pokud obec oznámí, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam, který poté neposkytne na základě žádosti o informaci, porušuje svou povinnost poskytnout přiměřeným způsobem informace o činnosti podle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, i když jde o nadstandardní formu oproti písemnému záznamu z jednání.“
 
Nelze se přitom „vymlouvat“ ani na dnes neustále skloňované GDPR, neboť ani to není důvodem pro celkové neposkytnutí zvukového záznamu z jednání zastupitelstva. Převažuje zde totiž veřejný zájem na realizaci ústavního práva na informace oproti ochraně osobních údajů osob zmíněných v rámci jednání zastupitelstva.
 
SLEDUJTE PRÁVNÍ POHOTOVOST A BUDETE VŽDY V OBRAZE! JSME TU PRO VÁS!
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ