NEMOŽNÉ I ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ
NEMOŽNÉ I ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ
04.02.2019 16:02
Někdy by se měli zákonodárci zamyslet, co může způsobit jedno jediné slovíčko, když je uchopeno příliš kategorickým až farizejským výkladem. Jedním ze základních dokumentů, který je spojen s ukončením pracovního či obdobného poměru je zápočtový list aneb tzv. zápočťák.
Tak o jaké slovíčko nám to tedy jde. O slovíčko „PŘI“. Zákoník práce totiž v ustanovení § 313 odst. 1 ZP výslovně stanoví, že potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat při skončení pracovního poměru. Za okamžik skončení pracovního poměru pro účel vydání potvrzení o zaměstnání je považován výhradně den skončení pracovního poměru, tedy poslední den jeho trvání. Je přitom dle výkladu Státního úřadu inspekce práce naprosto nepodstatné a irelevantní, že zaměstnanec je v den skončení pracovního poměru např. na nemocenské, že den skončení pracovního poměru vychází na den pracovního klidu apod.
 
Nezapomeňte proto prosím na to, že datum vydání zápočťáku a dne skončení pracovního poměru na něm MUSÍ BÝT VŽDY SHODNÉ. Nesplnění povinnosti včasného a řádně vyplněného zápočtového listu přitom může být sankcionováno pokutou až 2 mil. korun.
 
A ještě jedno je třeba zdůraznit, zaměstnavatel nemá právo zápočtový list nevydat např. s odkazem na to, že zaměstnanec řádně nevrátil pracovní pomůcky, neuhradil škodu, kterou způsobil apod. I to je irelevantní a stejná pokuta hrozí i nadále
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ