KDYŽ VRCHNOST BLBNE, aneb bez úschovy ani ránu
KDYŽ VRCHNOST BLBNE, aneb bez úschovy ani ránu
04.02.2019 15:54
Běžně laik předpokládá, že soud, zvláště ten Nejvyšší zná právo sakra dobře a jeho rozhodnutí jsou pilíři, na nichž stojí spravedlnost. Avšak občas i z této instituce vypadnou perly, nad kterými nekroutí hlavou jen právníci.
Takovou perlou je i rozsudek NS 25 Cdo 612/2017, který Nejvyšší soud vydal 31.1.2018. Tento rozsudek řešil případ, kdy poškozená (kupující) koupila byt od nevlastníka. Tedy od podvodníka, který se za vlastníka bytu pouze vydával, přičemž za tímto účelem použil falzifikát občanského průkazu na jméno pravého majitele. Prodávající podvodník přesvědčil kupující, že nemůže čekat na peníze do doby vkladu (zápisu) vlastnictví kupující do katastru, ale potřebuje je rychle, neboť má termín, kdy musí uhradit své dluhy s tím, že pokud by kupující nebyla ochotná akceptovat úhradu při podpisu smlouvy, prodá byt jinému zájemci. Kupující měla o koupi bytu eminentní zájem, nechtěla o něj přijít, a tak souhlasila. Že posléze byt na její jméno katastr nemovitostí nezapsal je asi jasné.
 
Kupující ve snaze získat peníze zpět, což od podvodníka, jehož identita vlastně ani nešla určit a byl někde v prachu, se rozhodla zažalovat notářku, která ověřovala podpisy na kupní smlouvě a falešnost občanského průkazu při ověřování neodhalila. Soud se sporem zabýval a dospěl k závěru, že notářka je vina a tedy odpovídá za škodu, ale zároveň rozhodl, že kupující se chovala nezodpovědně, když si jistotu platby nezajistila využitím složení peněz do notářské či advokátské úschovy, z níž by byly peníze převedeny prodávajícímu až poté, co katastr vloží vlastnické kupující do evidence, tedy až poté, co se kupující stane právně vlastnicí předmětné nemovitosti. V důsledku této úvahy pak stanovil podíl kupující na vzniku škody 50% tedy notářka byla povinna uhradit kupující jen polovinu částky vyplacené podvodníkovi.
 
Je pravdou, že každý má dbát, aby nevznikla škoda, ale nikde není přeci stanoveno, že při koupi nemovitosti je nezbytné využít notářské či advokátní úschovy. Takže uvidíme, co se z toho v další soudní praxi vyvrbí.
 
SLEDUJTE NÁS, SLEDUJTE PRÁVNÍ POHOTOVOST a budete vždy v obraze!

ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ