JE PLOT STÁLE PLOTEM?
JE PLOT STÁLE PLOTEM?
04.02.2019 15:50
Přijde vám ta otázka nesmyslná? Tak pozor, tak úplně nesmyslná není. Zákon totiž pro plot užívá obecnější pojem rozhrada. Pravdou je, že mezi rozhrady zahrnuje zákon jak umělé tak přirozené vymezení hranic mezi sousedícími pozemky. Těmi umělými jsou zejména ploty a zdi, těmi přirozenými zejména meze, strouhy apod. (§ 1024 OZ).
A čí plot či obecně rozhrada je? Tentýž paragraf stanoví, že se principiálně má za to, že: „…rozhrady mezi pozemky jsou společné.“ To se specificky projevuje v úpravě zdi mezi pozemky. Pro ní tentýž paragraf stanoví: „Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části.“ Může však samozřejmě nastat a mnohdy i nastává situace, kdy si oba sousedé postaví své ohrazení pozemku. Pro ten případ § 1025 OZ praví: „Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým nákladem, co je jeho.“
 
A jak je to s povinností oplotit pozemek? Existuje dlouhá léta zakořeněné pravidlo, že soused má oplotit pravou stranu svého pozemku. Tak tomu ale již v současnosti není. § 1027 OZ stanoví, že: „Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.“ Může to tedy být jakákoliv část hranice. Stejně tak soud rozhodne, pokud je hranice neznatelná. Učiní tak na základě § 1028 OZ, který praví: „Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.“.
 
SLEDUJTE PRÁVNÍ POHOTOVOST A BUDETE VŽDY V OBRAZE! JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ!
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ