DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ
DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ
04.02.2019 15:49
Je asi jen málo těch, kteří toto známé rčení neznají. A proniká celým naším životem. Jednou oblastí, kdy se uplatňuje coby náplň práce, jsou kontroly práce neschopných pracovníků ze strany OSSZ.
Často zazní otázka, kdy mohou kontroloři kontrolu provádět. Odpověď je lakonická – každý den, jak pracovní tak o sobotách, nedělích i svátcích. A pokud jde o to, kdy je možné kontrolu provádět s ohledem na denní dobu, pak opět kdykoliv s výjimkou nočního klidu, tedy v době od 22 hod. večer do 6 hodin ráno následujícího dne.
 
Kontrola se dopředu neohlašuje. Pokud nemocného nezastihne doma resp. na adrese, která byla nahlášena jako adresa, kde se po dobu nemoci bude práce neschopný zdržovat, je kontrolor povinen umístit obvykle do schránky lístek o neúspěšném provedení kontroly. Aby k tomuto nedošlo, je práce neschopný povinen řádně označit zvonek i dveře, kde se zdržuje. To vyplývá z obecné povinnosti umožnit provedení kontroly. Jestliže došlo ke kontrole, která kontrolovaného nezastihla, je třeba doložit, že v uvedenou dobu měl práce neschopný buď povolenou vycházku anebo byl mimořádně u lékaře. K tomu je třeba samozřejmě vlastnit potvrzení o provedené návštěvě lékaře.
 
Velmi často zaznívá i dotaz, jak postupovat v situaci, kdy práce neschopný v době kontroly sice doma byl, ale spal a proto kontrolorům neotevřel. Odpověď s univerzální radou neexistuje. A bohužel, protože se jedná o nejčastější výmluvu, těch, kteří povinnost setrvání na stanovené adrese nedodržují, není OSSZ nakloněna akceptování této informace.
 
Další důležitou záležitostí spojenou s pracovní neschopností, je jak řádně nakládat s jednotlivými formuláři, které nemocný obdržel.
 
Postup je následující:
 
I. část zůstává u lékaře
II. část „Počátek neschopenky ŽLUTÝ PRUH“ zůstává zaměstnanci, aby se mohl legitimovat případným kontrolám
III. část „Počátek neschopenky MODRÝ PRUH“ a IV. část „Počátek neschopenky ČERVENÝ PRUH“ - oba díly podepsat a odevzdat zaměstnavateli nejlépe do 3 kalendářních dní po zahájení nemoci
V. část „Ukončení neschopenky ČERVENÝ PRUH“ podepsat a odevzdat zaměstnavateli po skončení nemoci.
 
Při nemoci delší jak 14 kalendářních dní a vždy ke konci měsíce (při trvání nemoci) je zaměstnanec povinen nechat si u lékaře vystavit průkaz o trvání pracovní neschopnosti, tzv. „lístek na peníze“ a podepsaný předat neprodleně zaměstnavateli.
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ