BANALITY?
BANALITY?
04.02.2019 15:22
§ 55 odst. zákoníku práce je paragrafem velmi silným. Umožňuje totiž okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Jinými slovy, pokud taková situace nastane, dostane zaměstnanec tzv. „padáka na hodinu“. Právě proto, že se jedná o velmi silné rozhodnutí, není možné jej učinit jen tak, ale z velmi vážných důvodů.
Mezi těmito důvody se poslední dobou v justiční praxi prosazuje důraz na vztah zaměstnance k zaměstnavateli. Je tomu tak ve spojení s § 301 písm. d) zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Ono se totiž ukazuje, že mnozí zaměstnanci, pokud jde o majetek či oprávněné ekonomické zájmy zaměstnavatele, řídí onou zásadou, že z cizího krev neteče.
 
A tak se lze v praxi setkat s tím, že zaměstnanci „vesele“ odnášejí z práce toaletní papíry, čerpají si do přinesených pet lahví vodu z barelů, které zaměstnavatel rozmístí po pracovišti, odnášejí kancelářské papíry, tonery apod., Dále je zde laxní vztah k nábytku či jinému zařízení pracoviště, kdy je vesele klepán popel na koberec, židle jsou zničeny z jejich nešetrného užívání atd. Všechny tyto projevy samozřejmě v jednotlivosti důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru nestačí, pokud ale jde o opakující se projevy chování zaměstnance, pak již takto postupovat lze.
 
Podle ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce jsou totiž zaměstnanci povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Tím je vymezena jedna ze základních povinností zaměstnance a představuje MRAVNÍ IMPERATIV kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru LOAJALITY ve vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele. Tímto ustanovením zákon dále ukládá povinnost zaměstnanci, aby CELÝM SVÝM CHOVÁNÍM v souvislosti s pracovním vztahem NEZPŮSOBOVAL ZAMĚSTNAVATELI ŠKODU, AŤ UŽ MAJETKOVOU NEBO MORÁLNÍ. Nejvyšší soud v posledním judikátu na toto téma zdůraznil, že při přistoupení k okamžitému zrušení pracovního poměru je mj. naprostá neloajalita vůči zaměstnavateli, která má za následek úplnou ztrátu důvěry, jenž je v pracovněprávním vztahu nezbytná.
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ