AIRBNB COBY ŠIKOVNÉ PŘILEPŠENÍ?
AIRBNB COBY ŠIKOVNÉ PŘILEPŠENÍ?
04.02.2019 15:20
Řadě těm, kteří v systému Airbnb začali podnikat hned v počátcích, přineslo toto rozhodnutí pěkné a nijak daněné zisky. Fenomén sdílené ekonomiky, tak opět proklouzl státu skulinou v zákonech a jeho boom nabral na nevídaných obrátkách. Dalo se tedy zároveň předpokládat, že stát si daně z těchto zisků donekonečna unikat nenechá. Základní změna nastala v ČR letos o prázdninách.
Finanční správa ČR získala přístup k údajům o poskytovatelích ubytování, nejspíše na základě § 57 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) od České spořitelny, a.s. přes níž jsou odměny pronajímatelům vypláceny.
Finanční správa ČR tak nyní již umí identifikovat poskytovatele ubytování a má k dispozici záznamy finančních toků mezi ním, Airbnb a Českou spořitelnou, a.s. Finanční správa ČR (konkrétně Generální finanční ředitelství) považuje příjem z poskytování ubytování prostřednictvím Airbnb za příjem ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), nikoli za příjem z nájmu nemovitých věcí nebo bytů dle § 9 odst. 1 písm. a) ZDP.Z toho plyne řada dalších poznatků, které FS ČR může nyní učinit.
 
 
Jsou to zejména:
 

- porovnat daňová přiznání jednotlivých poskytovatelů ubytování s jejich příjmy z Airbnb.
- zjistit jestli poskytovateli ubytování vznikla povinnost platit DPH
- zjistit jestli má poskytovatel povinnost vést evidenci tržeb,
- zjistit jestli nejde o trestný čin neoprávněného podnikání (§ 251)
- zjistit jestli nejde o trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240)
 
Finanční úřady tak teprve rozjíždějí výše uvedená šetření. Nedomníváme se, že hlavním cílem by byla silná sankční a restrikční aktivita, ale s jistotou se dá očekávat důraz na první uvedenou činnost, tedy porovnávání daňových přiznání poskytovatelů nájmů v systému s jejich finančními toky přes účty spojené s Airbnb v České spořitelně a zjištěné rozdíly dodaňovat.
ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ