Mgr. Veronika Janošíková

Mgr. Veronika Janošíková

Advokátní koncipientka, která se vydala na pouť poznání a rozplétání zakroucených paragrafů v roce 2011. Studium práva probíhalo v zahraničí, kdy zkoušky z platného českého práva složila na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy.
 
Veronika se převážně zaměřuje na oblast trestního, civilního, rodinného práva a práva na ochranu osobních údajů, avšak ráda se staví jakýmkoli právním výzvám, a to vždy s plným nasazením bránit svého klienta.
 
V soukromí je Veronika nadšenou cestovatelkou, která ráda z mapy stírá jednotlivé navštívené země. Veronika se mimo jiné též aktivně zajímá o historii druhé světové války, zejména pak se zaměřením na civilní obyvatelstvo. Taktéž se ve svém volnu věnuje aktivně rozšiřování své knihovny, ráda navštěvuje divadelní představení a koncerty vážné hudby.
Zpět