Mgr. Zdeněk Holý

Mgr. Zdeněk Holý

Advokátní koncipient, který během svých studií studoval právo po 4 roky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a následně 4 roky na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde zároveň úspěšně absolvoval v roce 2018. Nespornou výhodu práva spatřuje v jeho pestrosti, kdy téměř každý právní problém má své právní řešení. V tomto smyslu se snaží přistupovat ke každému právnímu případu, vždy se snaží hledat nejefektivnější řešení s důrazem na potřeby klienta. Ve své právní praxi se zaměřuje na generální praxi, neboť se domnívá, že právník by si měl umět poradit s každým právním problémem.
 
Ve svém volném čase se věnuje zejména sportu, který patří k nedílné součásti jeho života a z něhož je mu vlastní smysl pro fair play.
Zpět